RADİATOR

i. (evdə, maşında) radiator

RADİASİYALI
RADİKAL

Digər lüğətlərdə