RİALTO

1590-cı ildə venesiyalılar şəhərin əsas su damarı sayılan Böyük kanal üzərində (Venesiya çoxsaylı adalar üzərində yerləşir, küçələri isə kanallar əvəz edir) mərmərdən olduqca gözəl bir körpü saldılar. Latın dilində “rikus altus” ifadəsi dərin su demək idi, onun üzərindən salınan körpü isə bu ifadənin italyan dilindəki variantı olaraq rialto adlanırdı.

Körpünün üzərində, hər iki tərəfdə kiçik dükanlardan ibarət sıralar yarandı. Körpü şəhərin mərkəzində yerləşdiyindən qələbəlik bir ticarət mərkəzinə çevrildi, “rialto” sözü isə təkcə üzərində kiçik dükanlar yerləşən körpü deyil, adamla dolu istənilən ticarət mərkəzi mənasında işlənməyə başlandı.

Nyu-Yorkda belə bir ticarət mərkəzi Aşağı Brodvey boyunca uzanır. Orada tamaşaçıları cəlb etmək üçün xeyli teatr binası tikildi və şəhərin işgüzar mərkəzi kimi teatr mərkəzi də “rialto” adlanmağa başladı. Sonralar təkcə Nyu-Yorkda deyil, Amerikanın istənilən şəhərində yerləşən teatr mərkəzləri də “rialto” oldu. (Ayzek Azimov. Sözlərin tarixi)

RƏY
RİCA
OBASTAN VİKİ
Rialto körpüsündə xaç qalıqlarının möcüzəsi
" "Rialto körpüsündə xaç qalıqlarının möcüzəsi" və ya "Rialto körpüsündə mübtəlanın sağalması" (it. Miracolo della Croce a Rialto) - Erkən intibah dövründə yaratmış italyan rəssam Vittore Karpaççonun (təx. 1465-1525/26) əsəri. 1494-cü ildə yaradılıb. 1820-ci ildən bu günədək Venesiyada Akademiya qalereyasının kolleksiyasında saxlanılır. Bu kompozisiya, Həvari Yuhənna dini qardaşlığının (Skuola Qrande di San Covanni Evancelista) Alberqo (və ya Xaç) zalı üçün nəzərdə tutulmuş rəsmlər seriyasına daxil idi. Həmin zalda 1369-cu ildən bəri möcüzəvi Müqəddəs Xaçın fraqmenti saxlanılırdı. Venesiyada heç bir digər skuolada belə böyük əhəmiyyətli relikviya yox idi. Bu süjet haqqında 10 əsər yaradılmışdı, lakin onlardan yalnız səkkizi günümüzə gəlib çatıb. Rəsmdə qeyri-adi qalıqların törətdiyi möcüzələrdən bəhs edən səhnə təsvir edilib.