ROYALİZM

i. siya. royalism

ROYALİST
ROZETKA

Digər lüğətlərdə