ROYALİST

I. i. siya. royalist

II. s. siya. royalist, royalistic

ROYAL
ROYALİZM

Digər lüğətlərdə