ABA₂

is. məh.
1. Ata.
2. Böyük bacı (hörmət üçün böyük qadına da deyilir). ÁBA is. [ər. “əb” söz. cəmi] Atalar, atababa. _ Abavü əcdad – ata-babalar, əcdad, nəsil, babalar. Mərhum Mirzə Cəmal öz tarixində Pənah Əli xanın abavü əcdadı şənində belə yazır.. F.Köçərli.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ABA ряса, хламида, одежда вроде плаща (ее большей частью одевает духовенство в мусульманских странах) подробнее

Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

ABA müxtəlif türk dillərində ana, bacı, əmi, ata mənalarında işlənir. Bunu ərəbcə «əb»in cəmi kimi də izah edirlər. Bəzi rayonlarda «ata»ya müraciət forması kimi də işlənir. «Səliqə-sahmanlı, mədəni, arzu edilən» kimi mənaları da vardır. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ABA I (Gədəbəy, Quba, Ordubad, Zəngilan) ata. – Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); – Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); – Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:səη (Gədəbəy) II (Cəbrayıl, Qax, Təbriz, Şəmkir) ana. – Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); – Biz aba di: rux anıya (Təbriz) подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ABA 1 сущ. 1. ряса, хламида, мантия 2. плащ, накидка, аба 2 сущ. простореч. 1. старшая сестра 2. старшая невестка подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan