SAATLARLA

нареч. сятралди, са шумул сят, гзаф вахтунда.
SAATLARCA
SAATLIQ

Digər lüğətlərdə