SADƏ

I
прил.
1. простой:
1) не сложный, не трудный, легко доступный для понимания, выполнения, управления и т.п. Sadə iş простое дело, sadə məsələ простая задача, sadə mexanizm простой механизм, sadə tapşırıq простое задание, sadə həll простое решение
2) элементарный по составу, однородный, не составной. лингв. sadə cümlə простое предложение, физ. sadə cisim простое тело, хим. sadə efirlər простые эфиры, sadə gübrə простое удобрение
3) безыскусственный, не замысловатый, не вычурный. Sadə geyim простая одежда, sadə otaq простая комната, sadə dillə простым языком, sadə üslub простой стиль, sadə forma простая форма
4) открытый, бесхитростный, прямой. Sadə qadın простая женщина, davranışında sadə простой в обращении
5) исполненный бесхитростности, прямоты. Sadə münəsibətlər простые отношения, sadə təbəssüm простая улыбка
6) обыкновенный, ничем не примечательный. Sadə müəllim простой учитель, sadə xalq простой народ, sadə fəhlə простой рабочий
7) принадлежащий к трудовой части общества; трудящийся. Sadə zəhmət adamları простые люди труда
8) перен. наивный, простодушно-доверчивый (о человеке)
2. библ. упрощённый. Sadə yolla kitab işləmə упрощенная обработка книги, sadə nəşr упрощенное издание
3. элементарный (нетрудный, несложный, простейший). Sadə şeyləri bilmirlər элементарных вещей не знают
4. лингв. непроизводный. Sadə əsas непроизводная основа, sadə söz непроизводное слово
II
нареч. просто. Sadə geyinmək просто одеваться, sadə yaşamaq жить просто, sadə danışmaq говорить просто, sadə yazmaq писать просто, özünü sadə aparmaq вести себя просто; ən sadə самый простой, простейший; çox sadə: 1. очень простой, простейший; 2. очень просто
SADALATDIRMAQ
SADƏCƏ

Digər lüğətlərdə