SAYMAZ

невнимательный, пренебрежительный
SAYMAMAZLIQ
SAYMAZCASINA

Digər lüğətlərdə