SAYMAZ

sif.
1. Saymayan, məhəl qoymayan, vecinə almayan, diqqətsiz, laqeyd, başısoyuq. Saymaz adam.
// Zərf mənasında. Saymazcasına, saymazyana, etinasız. Saymaz keçmək. Saymaz cavab vermək.
2. İkrahla baxılan, sayılmayan, avara, vecsiz. Saymaz it adam tutar. ( Ata. sözü ).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SAYMAZ laqeyd — diqqətsiz — huşsuz
SAYMAMAZLIQ
SAYMAZCA

Digər lüğətlərdə