SİÇAN

I
сущ. мышь (небольшой грызун с острой мордочкой, усиками и длинным хвостом). Ev siçanı домовая мышь, çöl siçanı полевая мышь, siçanları qırmaq истреблять (травить) мышей
II
прил. мышиный. Siçan quyruğu мышиный хвост, siçan deşiyi мышиная нора, siçan səsi (civiltisi) мышиный писк; siçanlar fəsiləsi мышиные; siçan tələsi мышеловка (приспособление для ловли мышей); siçan balası мышонок
◊ siçan deşiyini satın axtarmaq искать место, где бы можно скрыться
SİCİMLİK
SİÇAN-PİŞİK

Digər lüğətlərdə