SİDİK

I
сущ. моча. мед. Sidikdə şəkər сахар в моче, sidiyin ləngiməsi задержание мочи, sidiyi saxlaya bilməmə недержание мочи
II
прил. мед. мочевой. Sidik kisəsi мочевой пузырь, sidik daşı мочевой камень, sidik qumu мочевой песок; sidik axarı мочеточник, sidik ixracı мочевыделение, sidik ifrazı мочеотделение
SİÇOVULTUTAN
SİDİKGƏTİRƏN

Digər lüğətlərdə