SİDİK

I. i. urine, water

II. s. urinary; uric; ~ kisəsi urinary bladder; ~ turşusu uric acid; ~ analizi uroscop; ~ kanalı anat. urethra

SİÇOVUL
SİDİKBURAXMA

Digər lüğətlərdə