SİDİK

V.Radlov bu kəlməni sutök kimi açıqlayır. Farslar piş-ab (qabaqda olan su) de­yirlər. Ruslarda моча (yaş, nəm) sözü işlədilir. Göründüyü kimi, bütün hallarda su kəlməsi ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SİDERİT
SİDR-KAFUR

Digər lüğətlərdə