STUDİYA

\[ital.\] студия (1. жудожникдин ва я скульптордин мастерской; 2. артистар, жудожникар, скульпторар гьазурдай школа; 3. кил. kinostudiya; 4. кил. radiostudiya).
STRİXİNİN
STUL

Digər lüğətlərdə