SUĞRA

Ərəbcə “kiçik” deməkdir. Ələsgər (Əli-Əsgər) “kiçik Əli” kimi dərk olunur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SUFİ
SUİ-İSTİFADƏ

Digər lüğətlərdə