TOR

TOR I is. Balıq və başqa heyvanları tutmaq üçün hörülmüş, toxunmuş şəbəkə, zənbil.

TOR II is. Tələ, hiylə, kələk. Düşmüşlər gah şirin, gah acı toruna; Sevinəsevinə, qoruna-qoruna (M.Müşfiq).

TOR III is. Qaranlıq. Şamxal hiss etdi ki, Güləsərin başı hərlənir, hər şey onun gözünə tor görünür (İ.Şıxlı).

TOPUQ
TOZ

Значение слова в других словарях