uğuldamaq

uğuldamak

uğraşmaq
uğur

Digər lüğətlərdə