UMULMAQ

“ummaq”dan məch.; umulmadığı yerdən умуд авачир чкадай, умуд квачир гьалда, гуьзлемиш тийир гьалда.
UMU-KÜSÜ
UMUZ

Digər lüğətlərdə