UN

is.
1. Taxıl bitkiləri dənlərinin toz halına salınmış məhsulu. Buğda unu. Qarğıdalı unu. Un çuvalı.
– Bu dəfə on pud unun çörəyi gərək yapılaydı. C.Məmmədquluzadə.
Havada buğda ununun qoxusu duyulurdu. İ.Əfəndiyev.

2. Toz halına salınmış heyvan sümüyü, ya mineral maddə. Sümük unu. Fosfor unu.

Этимология

  • UN Yumşaq (əsli: uvşaq), uşaq, ufaq, ovmaq, üyütmək (измельчать), un sözlərinin hamısı kiçik, xırdalamaq mənaları ətrafında birləşir və tarixin qədim döv
UMUZDURMAQ
UNİFİKÁSİYA

Значение слова в других словарях