UNUTQAN

прил. забывчивый (быстро и легко забывающий; обладающий слабой памятью). Unutqan adamlar забывчивые люди, unutqan şagird забывчивый ученик
UNUTDURULMAQ
UNUTQANLIQ

Digər lüğətlərdə