URUS

“Rus” sözünün canlı dildə işlənən forması.
[Məşədi İbad:] Bax, mən iki yaşında urus balası görmüşəm ki, başı ağappaq qar kimi. Ü.Hacıbəyov.

URUQVAYLILAR
URVA

Значение слова в других словарях