UYARLI

s. comfortable (to); proper, appropriate, suitable; (xüsusən rənginə və xarici görkəminə görə) matching, matchable, well-matched; iş üçün ~ suitable for the work / job; ~ adam / əşya a match; ~ bir şey tapmaq to find* smth. suitable

UYAR
UYARLILIQ

Digər lüğətlərdə