VAR₂

is. Dövlət, sərvət, mal-mülk. Varından keçmək. Varını sərf etmək. Onun varı çoxdur. – Varını verən utanmaz. ( Ata. sözü ).
Varı möhnətdir cəhanın, nə umarsan, ey könül! Lənət olsun bu cəhanə, həm cəhanın varına! Nəsimi.
Mərd olanlar keçər küllivarından. M.V.Vidadi.
Cəhanə tərk edərəm cümlə dövlətü varı. Natəvan.
Aldada bilməmiş dünyanın varı; Bir məslək eşqilə yaşayanları. S.Vurğun.

Синонимы

  • VAR I VAR [Ağamürsəlin] ən böyük məqsədi atasının varma yiyələnmək.. idi (A.Şaiq); DÖVLƏT Xanın qardaşı oğlu o gün keçdi xanlığa; Əl atdı yamanlığa; Talan
  • VAR mövcudiyyət — olma
  • VAR dövlət — sərvət — mal — mülk

Омонимы

  • VAR VAR I is. Dövlət, sərvət, mal-mülk. Aldada bilməmiş dünyanın varı; Bir məslək eşqilə yaşayanları (S.Vurğun)

Антонимы

  • VAR VAR – YOX Vardan xeyir gələr, yoxdan ziyan (Ata. sözü)

Этимология

  • VAR Bay forması da olub, varlı mənasında işlədilib.Var-bayağut sözü “состоятельный” anlamını verib. “Baylığa nə darlıq” ifadəsi “varlığa nə darlıq” mənası
VAPOR
VAR

Значение слова в других словарях