VURULMAQ

VURULMAQ I f. Zərbə endirilmək, çalınmaq, güllə ilə vurulub öldürülmək və s. Üzvlərdən Hacı Mirzə Həsən vuruldu (M.S.Ordubadi).

VURULMAQ II f. Bənd olmaq, aşiq olmaq, məftun olmaq. Can, usta, mən bir çəlik yay kimi qurulmuşam; Ürəkdən ahugözlü bir qıza vurulmuşam (M.Müşfiq).

VURĞU
YAD

Digər lüğətlərdə