Azərbaycan daxili işlər nazirlərinin siyahısı

Azərbaycan daxili işlər nazirlərinin siyahısı — 28 may 1918-ci ildən sonra ölkədə respublika quruluşu təyin edilmişdi, bu vaxtdan başlayaraq Azərbaycanın daxili işlər nazirləri bu siyahıda göstərilib. Bu məqalədə Azərbaycanın daxili işlər nazirləri (müxtəlif dövrlər və müxtəlif titullarla) sıralanmışdır.

Azərbaycan Respublikasının
daxili işlər naziri

Vəzifədədir
Vilayət Eyvazov

20 iyun 2019
Vəzifənin təsis tarixi 28 may 1918
Vəzifənin bərpa tarixi 5 fevral 1991
Vəzifədə birinci Fətəli xan Xoyski
Rəsmi saytı mia.gov.az

Siyahı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rəhbər Başlama tarixi Bitmə tarixi Siyasi partiya
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti daxili işlər nazirləri
1 Fətəli xan Xoyski 28 may 1918 17 iyun 1918 Bitərəf
2 Behbud xan Cavanşir 17 iyun 1918 26 dekabr 1918
3 Xəlil bəy Xasməmmədov 26 dekabr 1918 16 iyun 1919 Müsavat Partiyası
4 Nəsib bəy Yusifbəyli 16 iyun 1919 22 dekabr 1919
5 Məmmədhəsən Hacınski 22 dekabr 1919 15 fevral 1920
6 Mustafa bəy Vəkilov 15 fevral 1920 28 aprel 1920
Azərbaycan Sosialist Sovet Respublikası xalq daxili işlər komissarları (1920–1930)
1 Həmid Sultanov 28 aprel 1920 1 iyun 1921 Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Mircəfər Bağırov 5 oktyabr 1921 22 may 1927
3 Novruz Rizayev 22 may 1927 10 iyul 1929
21 mart 1930-cu ildə ləğv edilmişdir.[1]
Zaqafqaziya SFSR Daxili İşlər Komissarlığının Azərbaycan İdarəsinin rəisləri[2] (1934–1936)
1 Yuvelyan Sumbatov-Topuridze 22 iyul 1934[3] 5 dekabr 1936 Azərbaycan Kommunist Partiyası
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası xalq daxili işlər komissarları (1937–1946)
1 Yuvelyan Sumbatov-Topuridze 1 yanvar 1937[4] 10 yanvar 1938[4] Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Mixail Rayev-Kaminski 10 yanvar 1938[5] 12 noyabr 1938[5]
3 Stepan Yemelyanov 11 fevral 1939 6 mart 1941
4 Mir Teymur Yaqubov 6 mart 1941 28 mart 1946
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası daxili işlər nazirləri (1946–1962)
1 Mir Teymur Yaqubov 28 mart 1946 27 may 1950[6] Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Ağasəlim Atakişiyev 27 may 1950[7] 26 mart 1953
3 Stepan Yemelyanov 26 mart 1953[8] 11 avqust 1953[9]
4 Anatoli Quskov 11 avqust 1953[10] 3 may 1954
5 Andrey Bulıqa 3 may 1954 13 avqust 1956[11]
6 Əli Kərimov 13 avqust 1956[12] 4 fevral 1960[13]
7 Xəlil Məmmədov 4 fevral 1960[14] 13 sentyabr 1962[15]
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ictimai asayişi mühafizə nazirləri (1962–1968)
1 Xəlil Məmmədov 2 noyabr 1962[16] 5 yanvar 1965[17] Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Məmməd Əlizadə 5 yanvar 1965[18] 19 dekabr 1968
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası daxili işlər nazirləri (1968–1991)
1 Məmməd Əlizadə 19 dekabr 1968 24 mart 1970[19] Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Arif Heydərov 24 mart 1970[20] 29 iyun 1978[21]
3 Cəfər Vəliyev 4 noyabr 1978 8 aprel 1987
4 Aydın Məmmədov 8 aprel 1987[22] 17 aprel 1990[23]
5 Məhəmməd Əsədov 17 aprel 1990[24] 5 fevral 1991
Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirləri (1991-ci ildən)
1 Məhəmməd Əsədov 5 fevral 1991 13 noyabr 1991 Azərbaycan Kommunist Partiyası
Bitərəf
2 Tofiq Kərimov 21 noyabr 1991 20 fevral 1992 Bitərəf
3 Tahir Əliyev 24 fevral 1992 25 may 1992
4 İsgəndər Həmidov 26 may 1992 16 aprel 1993 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
Bozqurd Partiyası
5 Abdulla Allahverdiyev 21 aprel 1993 25 iyun 1993 Bitərəf
- Rövşən Cavadov 25 iyun 1993 3 iyul 1993
6 Vaqif Novruzov 7 iyul 1993 29 aprel 1994
7 Ramil Usubov 29 aprel 1994 18 oktyabr 1998[25]
- Ramil Usubov 18 oktyabr 1998[25] 27 oktyabr 1998[26]
(7) Ramil Usubov 27 oktyabr 1998[26] 20 iyun 2019
8 Vilayət Eyvazov 20 iyun 2019 Hal-hazırda

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. ASŞC Xalk Ədlijjə Komisarlьgьnьn və Xalk Daxili Komisarlьgьnьn ləgvi hakkьnda // Azərbajcan Sosjalist Şyra Cumhyrijjəti işçi-qəntli huqymətinin Kanynlar və Əmrləri Qullujjatь. № 13. 8 maj 1930. S. 26–28.
 2. ZSFŞÇ Xalq Daxili Işlər Qomisarlьƣь Azərbajçan Idarəsinin təşkili haqqьnda Azərbajçan Mərkəzi Içraijjə Qomitəsinin Qərarь // Qommunist. № 172 (4195). 23 ijul 1934. S. 1.
 3. J. D. Sumbatov joldaşьn ZSFŞÇ Xalq Daxili Işlər Qomisarlьƣь Azərbajçan Idarəsinin nacalniki tə'jini və I. J. Purnis joldaşьn ZSFŞÇ Xalq Daxili Işlər Qomisarlьƣь Azərbajçan Idarəsi Nacalniki myavinlijinə təsdiqi haqqьnda Azərbajçan Mərkəzi Içraijjə Qomitəsinin Qərarь // Qommunist. № 172 (4195). 23 ijul 1934. S. 1.
 4. 1 2 Петров, Скоркин, 1999. səh. 400–401
 5. 1 2 Петров, Скоркин, 1999. səh. 353
 6. Мә'лумат // Коммунист. № 106 (8318). 28 май 1950-ҹи ил. С. 4.
 7. Коммунист. № 150 (8318). 28 май 1950-ҹи ил. С. 1.
 8. С. Ф. Емелянов йолдашын Азәрбайҹан ССР дахили ишләр назири тә'йин едилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 74 (9181). 27 март 1953-ҹү ил. С. 1.
 9. Мә'лумат // Коммунист. № 190 (9297). 13 август 1953-ҹү ил. С. 4.
 10. А. М. Гусков йолдашын Азәрбайҹан ССР дахили ишләр назири тә'йин едилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 190 (9297). 13 август 1953-ҹү ил. С. 1.
 11. Мә'лумат // Коммунист. № 189 (10222). 14 август 1956-ҹы ил. С. 4.
 12. Ә. Һ. Кәримов йолдашын Азәрбайҹан ССР дахили ишләр назири тә'йин эдилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 189 (10222). 14 август 1956-ҹы ил. С. 1.
 13. Мә'лумат // Коммунист. № 30 (11290). 5 феврал 1960-ҹы ил. С. 4.
 14. Х. М. Мәммәдов јолдашын Азәрбајҹан ССР дахили ишләр назири тә'јин едилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 30 (11290). 5 феврал 1960-ҹы ил. С. 1.
 15. Азәрбајҹан ССР Республика Дахили Ишләр Назирлијинин Азәрбајҹан ССР Республика Иҹтимаи Асајиши Мүһафизә Назирлијинә чеврилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 216 (12078). 14 сентјабр 1962-ҹи ил. С. 1.
 16. Х. М. Мәммәдов јолдашын Азәрбајҹан ССР иҹтимаи асајиши мүһафизә назири тә'јин едилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 261 (12123). 6 нојабр 1962-ҹи ил. С. 1.
 17. Мә'лумат // Коммунист. № 3 (12780). 6 јанвар 1965-ҹи ил. С. 4.
 18. М. Ә. Әлизадә јолдашын Азәрбајҹан ССР иҹтимаи асајиши мүһафизә назири тә'јин олунмасы һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 3 (12780). 6 јанвар 1965-ҹи ил. С. 1.
 19. Мә'лумат // Коммунист. № 70 (14371). 25 март 1970-ҹи ил. С. 4.
 20. А. Н. Һејдәров јолдашын Азәрбајҹан ССР дахили ишләр назири тә'јин едилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 70 (14371). 25 март 1970-ҹи ил. С. 1.
 21. Азәрбајҹан КП Мәркәзи Комитәсиндән, Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндән вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советиндән // Коммунист. № 151 (16891). 1 ијул 1978-ҹи ил. С. 1.
 22. А. И. Мәммәдов јолдашын Азәрбајҹан ССР дахили ишләр назири тә'јин едилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 83 (20252). 9 апрел 1987-ҹи ил. С. 1.
 23. Мә'лумат // Коммунист. № 85 (21153). 19 апрел 1990-ҹы ил. С. 4.
 24. М. Н. Әсәдов јолдашын Азәрбајҹан ССР дахили ишләр назири тә'јин едилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 85 (21153). 19 апрел 1990-ҹы ил. С. 1.
 25. 1 2 "1 - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti üzvlərinin səlahiyyətlərinin icra edilməsi haqqında". e-qanun.az. 26 noyabr 2018 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. (#invalid_param_val)
 26. 1 2 "9 - Usubov Ramil İdris oğlunun Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri təyin edilməsi haqqında". e-qanun.az. 3 sentyabr 2021 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. (#invalid_param_val)

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Петров, Н. В.; Скоркин, К. В. Кто руководил НКВД, 1934–1941 Справочник. Москва: Звенья. 1999. səh. 353. ISBN 5-7870-0032-3.