Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirlərinin siyahısı

Azərbaycan əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirlərinin siyahısı — 28 may 1918-ci ildən sonra ölkədə respublika quruluşu təyin edilmişdi, bu vaxtdan başlayaraq Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirləri bu siyahıda göstərilib. Bu məqalədə Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirləri (müxtəlif dövrlər və müxtəlif titullarla) sıralanmışdır.

Azərbaycan Respublikasının
əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

Vəzifədədir
Sahil Babayev

21 aprel 2018
Vəzifənin təsis tarixi 28 may 1918
Vəzifənin bərpa tarixi 10 dekabr 1992
Vəzifədə birinci Əkbər ağa Şeyxülislamov
Rəsmi saytı sosial.gov.az

Siyahı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rəhbər Başlama tarixi Bitmə tarixi Siyasi partiya
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əmək nazirləri
1 Əkbər ağa Şeyxülislamov 28 may 1918 17 iyun 1918 Hümmət Partiyası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əmək nazirləri
- Aslan bəy Səfikürdski 26 dekabr 1918 14 mart 1919 Xalqçı Partiyası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti poçt, teleqraf və əmək nazirləri
1 Camo bəy Hacınski 14 mart 1919 22 dekabr 1919 Xalqçı Partiyası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əmək nazirləri
1 Əhməd bəy Pepinov 24 dekabr 1919 1 aprel 1920 Hümmət Partiyası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti səhiyyə və sosial təminat nazirləri
1 Xudadat bəy Rəfibəyli 17 iyun 1918 6 oktyabr 1918 Bitərəf
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sosial təminat nazirləri
1 Rüstəm xan Xoyski 26 dekabr 1918 14 mart 1919 Bitərəf
2 Viktor Klenevski 14 mart 1919 22 dekabr 1919 Slavyan-Rus Cəmiyyəti fraksiyası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ictimai təminat nazirləri
1 Musa bəy Rəfiyev 24 dekabr 1919 1 aprel 1920 Müsavat Partiyası
Azərbaycan SSRnın xalq əmək və ədliyyə komissarları (1920)
1 Əliheydər Qarayev 28 aprel 1920 12 iyun 1920 Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Behbud ağa Şahtaxtinski 12 iyun 1920 21 iyun 1920
Azərbaycan Sosialist Sovet Respublikası xalq əmək komissarları (1920–193?)
1 Seyidcəfər Yaqubov 10 noyabr 1920 6 may 1921 Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Levon Mirzoyan 21 may 1921 192?
Vasili Krılov 192? 192?
N. Qolubev 192? mart 1927
Qriqoryan mart 1927 aprel 1928
Adamyan aprel 1928 1929
Rəhimov 1929 ?
Bayramov ? 30 yanvar 1931
Aslanov 30 yanvar 1931 ?
Azərbaycan SSR xalq ictimai təminat komissarları (1920–1946)
Möhsün İsrafilbəyov 10 noyabr 1920 28 noyabr 1921 Azərbaycan Kommunist Partiyası
Məmməd Məmmədyarov 1922 1927
Muxtar Hacıyev 20 iyun 1927 1928
Rəhim Hüseynov
M. Bağırbəyov
Mir Bəşir Qasımov 19 yanvar 1935 iyun 1937
Leyla Babazadə 5 may 1938 13 yanvar 1942[1]
Zəhra Kərimova 13 yanvar 1942[2] 28 mart 1946
Azərbaycan SSR ictimai təminat nazirləri (1946–1985)
1 Zəhra Kərimova 28 mart 1946 6 noyabr 1952[3] Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Züleyxa Seyidməmmədova 6 noyabr 1952[4] 26 noyabr 1974
3 Məmməd Qazıyev 26 noyabr 1974 26 mart 1985
Azərbaycan SSR sosial təminat nazirləri (1985–1991)
1 Məmməd Qazıyev 26 mart 1985 26 dekabr 1988[5] Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Lidiya Rəsulova 26 dekabr 1988[6] 5 fevral 1991
Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Əmək Ehtiyatlarından İstifadə Komitəsinin sədrləri (1967–1976)
1 Ziya Kurmakayev 5 aprel 1967 5 noyabr 1976 Azərbaycan Kommunist Partiyası
Azərbaycan SSR Dövlət Əmək Komitəsinin sədrləri (1976–1987)[a]
1 Ziya Kurmakayev 5 noyabr 1976 20 dekabr 1980[7] Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Əli Kərimov 20 dekabr 1980[8] 13 oktyabr 1987[9]
Azərbaycan SSR Dövlət Əmək və Sosial Məsələlər Komitəsinin sədri (1987–1991)
1 Əli Kərimov 13 oktyabr 1987[10] 5 fevral 1991 Azərbaycan Kommunist Partiyası
Azərbaycan Respublikası sosial təminat nazirləri (1991–1992)
1 Lidiya Rəsulova 5 fevral 1991[11] 10 dekabr 1992 Azərbaycan Kommunist Partiyası
Bitərəf
Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmək və Sosial Məsələlər Komitəsinin sədrləri (1991–1992)
1 Əli Kərimov 5 fevral 1991 22 may 1991 Azərbaycan Kommunist Partiyası
2 Svetlana Qasımova 23 may 1991[11] 17 dekabr 1992[12] Azərbaycan Kommunist Partiyası
Bitərəf
Azərbaycan Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirləri (1992-ci ildən)
1 Akif Kərimov 10 dekabr 1992 10 noyabr 1993 Bitərəf
- Fəzail Ağamalı 10 noyabr 1993 17 avqust 1994[13] Ana Vətən Partiyası
2 Əli Nağıyev 5 noyabr 1996 7 fevral 2006 Yeni Azərbaycan Partiyası
- Əli Nağıyev 18 oktyabr 1998[14] 5 noyabr 1998[15]
(2) Əli Nağıyev 5 noyabr 1998[15] 7 fevral 2006[16]
3 Füzuli Ələkbərov 7 fevral 2006 22 oktyabr 2013
4 Səlim Müslümov 22 oktyabr 2013 21 aprel 2018
5 Sahil Babayev 21 aprel 2018 Hal-hazırda

Qeydlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. 5 noyabr 1976 – 4 oktyabr 1978-ci illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Əmək Ehtiyatlarından İstifadə Komitəsi[⇨]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Хроника // Коммунист. № 11 (6104). 14 январ 1942-ҹи ил. С. 4.
 2. З. Ә. Кәримова йолдашын Азәрбайҹан ССР иҹтимаи тә'минат комиссары тә'йин еилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Баш Совети Президиумунун Фәрманы // Коммунист. № 11 (6104). 14 январ 1942-ҹи ил. С. 1.
 3. Мә'лумат // Коммунист. № 266 (9065). 11 ноябр 1952-ҹи ил. С. 4.
 4. Зүлейха Һәбиб гызы Сейидмәммәдова йолдашын Азәрбайҹан ССР иҹтимаи тәминат назири тә'йин едилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 266 (9065). 11 ноябр 1952-ҹи ил. С. 2.
 5. Мә'лумат // Коммунист. № 289 (20757). 13 декабр 1988-ҹи ил. С. 3.
 6. Л. Х. Рәсулова јолдашын Азәрбајҹан ССР сосиал тә'минат назири тә'јин едилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 298 (20766). 27 декабр 1988-ҹи ил. С. 1.
 7. Мә'лумат // Коммунист. № 291 (17627). 21 декабр 1980-ҹи ил. С. 1.
 8. Ә. Һ. Кәримов јолдашын Азәрбајҹан ССР Дөвләт Әмәк Комитәсинин сәдри тә'јин едилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 291 (17627). 21 декабр 1980-ҹи ил. С. 1.
 9. Азәрбајҹан ССР Дөвләт Әмәк Комитәсинин Азәрбајҹан ССР Дөвләт Әмәк вә Сосиал Мәсәләләр Комитәсинә чеврилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 238 (20407). 14 октјабр 1987-ҹи ил. С. 2.
 10. Ә. Һ. Кәримов јолдашын Азәрбајҹан ССР Дөвләт Әмәк вә Сосиал Мәсәләләр Комитәсинин сәдри тә'јин едилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 238 (20407). 14 октјабр 1987-ҹи ил. С. 2.
 11. 1 2 "108-XII - Azərbaycan Respublikası nazirlərinin və Dövlət komitələri sədrlərinin təyin edilməsinə razılıq verilməsi haqqında". www.e-qanun.az. 9 avqust 2018 tarixində arxivləşdirilib.
 12. "365 - S.Ç. Qasımovanın Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmək və Sosial Məsələlər Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında". www.e-qanun.az. 20 may 2017 tarixində arxivləşdirilib.
 13. "107 - F. R. Ağamalıyev haqqında". e-qanun.az. 3 sentyabr 2021 tarixində arxivləşdirilib.
 14. "1 - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti üzvlərinin səlahiyyətlərinin icra edilməsi haqqında". e-qanun.az. 26 noyabr 2018 tarixində arxivləşdirilib.
 15. 1 2 "12 - Nağıyev Əli Teymur oğlunun Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri təyin edilməsi haqqında". e-qanun.az. 3 sentyabr 2021 tarixində arxivləşdirilib.
 16. "1276 - Ə.T.Nağıyevin Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında". e-qanun.az. 3 sentyabr 2021 tarixində arxivləşdirilib.