XƏCALƏTLİ

XƏCALƏTLİ (xəcalət çəkən) [Bənövşə xala:] Xəcalətli düşmənin olsun, qızım, sən də mənim balam (Ə.Qasımov); XƏCİL Gülsənəm: Çox sağ olun, yanınızda xəciləm (A.Şaiq); ŞƏRMƏNDƏ Molla İbrahimxəlil: ..zahirən sizdən şərməndə olacağam (M.F.Axundzadə); ŞƏRMSAR Bu otaqda əyləşən möhtərəm vücudun yanında mən Şərmsar olmuşam.. (C.Məmmədquluzadə); ÜZÜQARA Yarın özü qaradır; Qaşı-gözü qaradır; Yoxsul qonaq istəməz; Çünki üzüqaradır (Bayatı).

XƏCALƏTLƏNMƏK
XƏCİL

Значение слова в других словарях