XAÇVARI

s. cross-shaped; cruciform

XAÇPƏRƏSTLİK
XAÇVARILIQ

Digər lüğətlərdə