XAŞXAŞ

Tərkibində süd şirəsi olan iri çiçəkli və içi xırda toxumlarla dolu qozaşəkilli meyvə verən bitki. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda təşbeh kimi işlənir.

Koroğlu Qıratın cilovunu buraxıb Həsən paşanın dalısınca çapdı. Həsən paşaya çatdıqda qılıncla başını xaş-xaş toxumu kimi dağıtdı. (Paris nüsxəsi, 6-cı məclis)

*

Koroğlu qəssab şəyirdinin yekəbaşlığını görüb, qılıncını çəkdi, onun başını xaşxaş toxumu kimi dağıtdı. (Paris nüsxəsi, 3-cü məclis)

XAS ƏRƏB
XATİRİ XOŞ OLMAQ

Значение слова в других словарях