XALIÇI

i. bax xalçaçı

XALI-XALÇA
XALIÇILIQ

Digər lüğətlərdə