XALIÇILIQ

i. bax xalçaçılıq

XALIÇI
XALİ

Digər lüğətlərdə