xarakteristika

nitelik

xarakter
xaric

Digər lüğətlərdə