YÖNDƏM

\[əs.tr.\] – \[Yöntəm\] Üsul, tərz, təamül, töreye, adət-ənənələrə uygun formada olan.
YONAT
YUMLU

Значение слова в других словарях