YƏQİN

YƏQİN (ara söz kimi işlənir) [Tarverdi:] Ey, yəqin, bu adam da quldurluğa çıxıbdır.. (S.Hüseyn); DEYƏSƏN Uşağın dalısında, deyəsən, odun şələsi vardı (Mir Cəlal); EHTİMAL Ehtimal, hər kəs də belə təsəvvür edirdi (S.Hüseyn); ƏLBƏT Səlimə: Əlbət, odunu satılmır nədi, kəsdirib bazarı ac-susuz (Ə.Haqverdiyev); GÖRÜNÜR Görünür, bizim fəhlələr hələ də natiqlərə qiymət verə bilmirlər (H.Nəzərli); OLA BİLSİN Kİ.

YƏHUDİ
YƏMİN

Значение слова в других словарях