YADA DÜŞMƏK

hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatırlanmaq.

YABA İLƏ DOVĞA İÇMƏK
YADA SALMAQ