YAMAN

1
I
прил.
1. разг. дурной, плохой, скверный. Yaman adam плохой человек, yaman vəziyyət скверное положение
2. злой. Yaman it злая собака
3. страстный, заядлый. Yaman quşbazdır он страстный любитель птиц, yaman atbazdır он заядлый лошадник (любитель лошадей)
4. бедовый, боевой. Yaman uşaq бедовый ребёнок
5. суровый. Yaman qış суровая зима
6. поразительный, удивительный, необыкновенный. Yaman gözəl qızdır (она) необыкновенная красавица, yaman ustadır он удивительный мастер
7. разг. хороший. Yaman müğənnidir (он) хороший певец, yaman havadır (сегодня) хорошая погода
II
нареч. разг.
1. очень, сильно. Yaman korluq çəkmək сильно нуждаться, yaman dəyişib он сильно изменился, yaman narahatdır он сильно обеспокоен, uşağı yaman qorxutdun ты сильно напугал ребёнка, yaman darıxıram сильно скучаю, yaman xoşuma gəldi (он) мне очень понравился, yaman yaraşır очень подходит, yaman istidir очень жарко, bir-birini yaman sevirlər они сильно любят друг друга
2. дурно, скверно, плохо. Yaman eləyib скверно поступил; yaman danışmaq kim, nə haqqında говорить скверно, дурно о ком, о чём
3. хуже. İşsizlik aclıqdan yamandır безработица хуже голода
4. здорово, ловко. Yaman dedi здорово сказал, nə yaman oldu ловко получилось, bəxti yaman gətirib здорово повезло, yaman oxuyur здорово поёт
III
в знач. сущ.
1. зло. Yaxşını yamandan seçmək отличать добро от зла
2. злой, плохой. Yamanı yarıtmaq çətindir злому не угодишь; yaman göz дурной глаз; yaman günə düşmək (qalmaq):
1. попадать, попасть в безвыходное положение
2. истрепаться, износиться
◊ yaman günün ömrü az olar короток век трудного дня; yaman demək (söyləmək) ругать, поносить, злословить; yaman kökə (günə, hala) salmaq:
1. kimi побить, изуродовать кого
2. потрепать, изнурить кого
3. nəyi истрепать, испортить, привести в негодность что
4. nəyi износить что ; yaman yerdə axşamladıq (мы) попали впросак; попали в переплёт (оказались в трудном, сложном, опасном, неприятном положении); yaman günün yarağı всё, что может пригодиться в трудную минуту
2
I
прил. мед. злокачественный. Yaman anemiya злокачественная анемия, yaman şiş злокачественная опухоль
II
сущ. сибирская язва (острое инфекционное заболевание животных и человека); yaman dəmrov волчец (злокачественный лишай у собак)
◊ yaman dəysin! nəyə чтобы поразило язвой! (о лошади)
YAMAMAQ
YAMAN-YAXŞI

Значение слова в других словарях