YAMAN

1- Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından fövqəladə 2- pis, fəna, üzücü. Misal üçün, o kəs yaman adam idi, yəni üstün məziyyətlərə sahib idi. Və yaxud; yaman işə düşdüm, yəni çıxılmaz vəziyyətə düşdüm.
YALNIŞ
YANILMA

Значение слова в других словарях