YAMAN

прил. яман (1. пис; yaman arvadlı ev cəhənnəmdir. Ata. sözü пис паб авай кlвал жегьеннем я; 2. регьимсуз, инсафсуз, къансар; 3. пер. гзаф, кьадардилай артух; кӀевиз; фад; лап хъсан, акьалтӀай хъсан ва мс. манайра; 4. сущ. къаргъиш; 5. мед. пис, зарарлу, хаталу, мес. хер); ** yaman demək яман лугьун, экъуьгъун; yaman göz яман вил, килигуни бедбахтвал гъидай суьгьуьрлу къуват авай вил; акьадай вил; yaman gün яман югъ, пис югъ; залан везият (гьал), пис везият; yaman günün ömrü az olar. Ata. sözü пис йикъан тум куьруь жеда; yaman günə (hala, kökə) düşmək яман (пис) къа (куькве, гьалда) гьатун; yaman günə salmaq яман (пис) къа (куькве, гьалда) ттун; yaman olmaz яман (пис) жедач, хъсан жеда; yaman yerdə axşamladıq фикирда авачир гьалда гзаф кӀеве, четин (хаталу) везиятда гьатдамаз лугьудай ибара.
YAMAMAQ
YAMAN-YAXŞI

Значение слова в других словарях