YAMAN

Heyvanda yaman xəstəliyi olur. Bu sözün mənası mənbələrdə dərinin iltihabı (воспаление кожи) kimi açıqlanıb. Görünür, yaman sözünün qədim forması yanmaq şəklində olub (iltihab elə yanmaq deməkdir, həm də təkcə istidən yox, soyuqdan da baş verir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YAMAC
YAMSILAMAQ

Значение слова в других словарях