yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi

Yanğınla mübarizəyə yönəldilmiş qüvvələrin və vasitələrin, habelə hüquqi təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-texniki xarakterli tədbirlərin məcmusu

yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması
yanğına qarşı rejim