YAXŞI

прил. 1. хъсан; yaxşı at хъсан балкӀан; // иер, хуш, гуьзел, вижевай; yaxşı kitab хъсан улуб; bugünkü yumurta sabahkı toyuqdan yaxşıdır. Ata. sözü пака недай вечрелай къе недай кака хъсан я; // файдалу, хийирлу, къиметлу; yaxşı məsləhət хъсан меслят; // алакьун авай, тежрибалу; yaxşı yazıçı хъсан кхьираг; // вафалу; yaxşı arvad хъсан паб; yaxşı dost yaman gündə bilinər. Ata. sözü хъсан дуст пис юкъуз чир жеда; // верцӀи, дадлу, лезетлу; yaxşı xörək хъсан къафун; // ширин, рикӀиз хуш, иер (мес. ван); 2. нареч. хъсан, хъсанз, хъсандиз, хъсандаказ; вижеваз; иердиз; yaxşı oxumaq хъсан кӀелун; yaxşı yazmaq хъсан кхьин; 3. кьуд (ученикдин билигдиз гудай къимет, “4”); botanikadan “yaxşı” almaq ботаникадай кьуд къачун; 4. пер. хъсан, кӀевиз, вижевай, гужлу; 5. нареч. хъсан, зарар тахьана, саламат; 6. “(a)хьуй”, “зун рази я”, “вуна лагьайвал хьуй” манада; 7. сущ. хъсанди; pis olmasa, yaxşının qədri bilinməz. Ata. sözü писди такунамаз хъсандан къадир чир жедач; 8. yaxşılıqla нареч. хъсанвилелди, хушвилелди, кукӀун (къал, гьуьжет) тавуна; ** yaxşı gün хъсан югъ, экуь югъ, хушбахтвал, хъсан дуланажагъ; yaxşı olmaq хъсан хьун: а) сагъ хьун; б) ажеб хьун, ажеб хьана; yaxşı yol хъсан рехъ, рекье гьатзавай касдиз хийир-дуьа; yaxşını pisdən ayırd etmək пис-хъсан (хъсандини писди) ччир хьун (сад-садакай ччара ийиз хьун); nə yaxşı, nə yaxşı ki вуч хъсан, хъсан хьана хьи.
YAXMAQ²
YAXŞI-YAXŞI

Значение слова в других словарях