YAXŞI

YAXŞI – PİS Qumru bunları toplayıb gətirər, pisini evdə yandırar, yaxşılarını qom-qom bağlayıb qonşulara satar, təndir çörəyinə dəyişərdi (Mir Cəlal).

YAXŞI – YAMAN Yaxşı da, yaman da olsa, hökmdar, öz mətbəxinizdir (A.Şaiq).

YAXINLIQ
YAXŞILAŞMAQ

Значение слова в других словарях