YETİŞMƏK

YETİŞMƏK I f. Dəymiş. Xəstə nə qədər darıxsa da, armud vaxtında yetişər, – dedi. – Hər şeyin öz vaxtı var (M.İbrahimov).

YETİŞMƏK II f. Çatmaq. Unutmuşam cəfaları, dərdləri; Axır gəlib sənə yetişdim, Əsli! (Ü.Hacıbəyov).

YETİŞMƏK III f. Həddi-büluğa çatmaq. Maşallah, qızınız artıq yetişib.

YELLİ
YOL

Digər lüğətlərdə