YELLİ

YELLİ I sif. Küləkli. Yelli havada həyətə düşməsən olmaz?

YELLİ II sif. Yel xəstəliyinə tutulmuş. O, yelli ayağını dəriyə bükmüşdü.

YELLİ III zərf Çox tez, cəld. Evə yelli get, Bayram!

YELLİ IV sif. Hirsli, acıqlı. Beş-altı ağzı yelli cavanın belinə berdanka bağlayıb saldılar ortalığa (M.İbrahimov).

YELKƏN
YETİŞMƏK

Digər lüğətlərdə