yol təsərrüfatının subyektləri

Yol fəaliyyətini həyata keçirən və yoldan istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslər

yol təsərrüfatı orqanları
yol verilən doza