ZAĞA

I
сущ.
1. пещера; геогр. грот. Buzlaq zağası ледниковый грот, lava zağası лавовый грот
2. берлога (место, приспособленное животными для зимовки). Ayı zağası медвежья берлога
II
прил. пещерный. Zağa qübbəsi пещерный свод
ZAĞ-ZAĞ
ZAĞALI

Digər lüğətlərdə