ZALI

qoca, yaşlı, ağsaqqal, ixtiyar (ağ tüklərlə doğulduğu üçün).
ZALXAN
ZAMAN