ZAVAL GÖRMƏMƏK

sağ-salamat qalmaq, salamat olmaq, heç bir bəlaya düçar olmamaq; zərər görməmək.

ZARAFATA SALMAQ
... ZAVAL YOXDUR