ZEHNİ TUTULMAQ

fikrini bir yerə toplaya bilməmək; düşünmə qabiliyyətini itirmək, fikirləşə bilməmək.

ZEHNİ AÇILMAQ
ZƏHƏR TULUĞU