zona üçün «secondary» (ikinci səviyyəli) DNS-server

Bu zona haqqında tam informasiyanı digər DNS-serverdən alan DNS-server

zona üçün «primary» (birinci səviyyəli) DNS-server
zonalaşdırma